Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Podnebje Dinarskokraških pokrajin

Večji del Dinarskokraških pokrajin ima zmerno celinsko podnebje z veliko količino padavin; povprečna letna količina na privetrni strani je do 2500 mm in višek padavin jeseni. Letna količina padavin za dinarsko gorsko pregrado, na odvetrni strani,  je manjša; 1200 do 1500 mm in višek padavin poleti. Zaradi bližine morja bi bilo pričakovati, da bodo temperaturne razlike med letnimi časi manjše, povprečne letne temperature pa višje kot dlje v notranjosti celine. Vendar to za Dinarskokraške pokrajine ne velja. Zaradi visokih robov dinarskih planot vpliva morja na temperature ni čutiti. Zato so temperaturne razlike med letnimi časi zelo izrazite, povprečne letne temperature pa nižje in se v podoljih gibljejo le med 6 °C in 8 °C. V hladni polovici leta je pogost pojav žled. Ker je v dnu vrtač in kraških polj hladneje, se pojavlja temperaturni obrat; zato v dnu globeli raste mrzloljubno rastlinstvo, višje na robovih pa toploljubno. Ob obilnih snežnih padavinah pozimi, v kombinaciji z burjo, prihaja tudi do snežnih zametov. Najvišji deli visokih planot imajo gorsko podnebje. Ob izrazitih vzpetinah letna količina padavin presega 3000 mm/letno. Gozdna meja je med 1500 in 1600 m, kar je nižje kot v slovenskih Alpah.


Temperaturna inverzija

slika 2.jpg - inverzija

Temperature v Sloveniji

Januar
Julij
------------------------------
Postojna
Novo mesto
Črnomelj
Babno Polje
Ilirska Bistrica

<NAZAJ
>NAPREJ195/241