Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vode Dinarskokraških pokrajin

Posebnost Dinarskokraških pokrajin je rečna mreža. Površinskih vodotokov je malo; kljub veliki količini padavin.

Ključno za razumevanje vodnih razmer na krasu je poznavanje značilnosti podzemnega odtekanja vode. Padavine zaradi kamnin (apnenec, dolomit), razpokanosti in preperelosti kamnin hitro odtečejo v podzemlje. Med pretakanjem proti gladini podzemne vode razpoke korozijsko širi in ustvarja sistem med seboj povezanih podzemnih poti, razpok, votlin in kanalov. Na nekaterih delih voda skozi kamnine odteče hitro, na drugih se v podzemlju zadrži tudi več dni, tednov ali mesecev. Pri tem voda odteka v različne smeri, zato je na krasu zelo težko natančno določiti razvodnico. Zaradi teh lastnosti in hitrosti pretakanja vode skozi kamnine, je območje krasa zelo ranljivo za onesnaženje. Tekoče onesnaženje zelo hitro in v nepričakovani smeri doseže izvire ali vire pitne vode.

Kraško površje z razvodnico in rečno mrežo glavnih vodotokov

Kraško površje s površinskimi vodotoki

 

Na spodnjih zemljevidih primerjaj količino padavin, gostoto rečne mreže in obseg kraškega površja. Pri tem pozorno opazuj povezavo med padavinami in gostoto rečne mreže na kraškem površju.

Količina padavin in razvodnica  Rečna mreža Slovenije  Kraško površje Slovenije 

Preberi spodnji odstavek in vpiši manjkajoče besede.

Iz priloženih zemljevidov lahko ugotovimo, da Dinarskokraške pokrajine dobijo veliko padavin . Obenem pa ni veliko površinskih vodotokov. Razlog, zakaj ni veliko nadzemnih vodnih tokov, je v značilnostih kraškega površja. Kraško površje je zgrajeno predvsem iz apnenca , ki je prepustna kamnina.
<NAZAJ
>NAPREJ197/241