Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
5.

Zakaj so temperaturne razlike med poletjem in zimo večje v Novem mestu?

6.

Katera od naštetih območij imajo gorsko podnebje?

7.

Uredi besedilo v pravilnem vrstnem redu.

Postavi jih v pravilni vrstni red tako, da pred stavke zapišeš številke, ki predstavljajo pravilni vrstni red.

  • Večji del Dinarskokraških pokrajin ima
  • zmerno celinsko podnebje,
  • vendar je zaradi bližine morja na privetrni strani Dinarske gorske pregrade
  • padavin zelo veliko,
  • z viškom jeseni,
  • medtem ko se letna količina padavin za Dinarsko gorsko pregrado
  • zmanjša.
8.

Na katerem območju pade večja količina padavin?  Pri odgovoru si pomagaj s padavinsko karto Slovenije.

9.

Pravilno vstavi mankajoče besede. 

(rečna, podzemnega, razpokanosti, preperelosti, navpični, korozijsko)

Posebnost Dinarskokraških pokrajin je v tem, da je rečna mreža, kljub veliki količini padavin, skromna. Ključno za razumevanje vodnih razmer na krasu je poznavanje značilnosti podzemnega odtekanja vode. Padavine namreč zaradi {razpokanosti;preperelosti} in {preperelosti;razpokanosti} kamnin hitro odtečejo v podzemlje. Tam se voda pretaka navzdol v navpični smeri proti gladini podzemne vode, pri tem pa na svoji poti korozijsko širi razpoke ter tako ustvarja sistem med seboj povezanih podzemnih poti, razpok, votlin in kanalov.
10.

Pravilno vstavi manjkajoče besede.    

(gozd, izkrčen, izseljevanja, iglavci).

Na območju Dinarskokraških pokrajin prevladuje gozd ; predvsem na visokih planotah. Za pokrajino je značilno, da je bil gozd v srednjem veku izkrčen za kmetijstvo (travniki, pašniki, njive), vendar so se zaradi izseljevanja prebivalcev obdelovalne površine začele ponovno zaraščati. Od drevesnih vrst prevladujejo bukev, smreka, jelka, beli gaber, hrast; pri čemer iglavci prevladujejo na visokih planotah in imajo velik gospodarski pomen.
<NAZAJ
>NAPREJ203/241