Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

V Dinarskokraških pokrajinah prevladuje zmerno celinsko podnebje, ki ima, zaradi bližine morja in dinarske gorske pregrade, na privetrni strani veliko količino padavin. Veliko padavin na apnencu in dolomitu povečuje in pospešuje kemično preperevanje (korozijo) in oblikovanje kraških pojavov. Voda večinoma hitro odteka v podzemlje po navpičnih razpokah v kamnini, zaradi česar je pokrajina ob okoljskih nesrečah zelo ranljiva. Površinske tekoče vode se v obliki ponikalnic pojavljajo na podoljih in kraških poljih. Izrazito prevladujoče naravno rastlinstvo je gozd, ki je zelo pomemben za gospodarstvo, hkrati pa na strmih delih visokih planot zmanjšuje erozijo tal. Zato ga imenujemo varovalni gozd. Pestre so živalske vrste (srnjad, jelenjad, divji prašič, muflon, volk, medved, ris). Posebno mesto zavzema živalski svet kraškega podzemlja s človeško ribico.

Dolina reke Rak v Rakovem Škocjanu
Izvir Krupe v Beli krajini
Izvir Hublja pri Ajdovščini

<NAZAJ
>NAPREJ200/241