Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
4.

Haydn in Beethoven sta častna člana Filharmonične družbe, predhodnice ene izmed ljubljanskih kulturnih ustanov. Katere?

5.

Navedene glasbene oblike v pravilnem vrstnem redu sestavi v štiristavčno simfonijo:

prvi stavek
sonatna oblika
drugi stavek
pesemska oblika
tretji stavek
scherzo
četrti stavek
rondo
Število napačnih: 0
6.

Povleci navedeno delo pod pravilnega skladatelja:

Koncert za trobento v Es-duru
Godalni kvartet št. 3 (Cesarski kvartet)
Rekviem
Mala nočna glasba
Koncert za klarinet in orkester v A-duru
Simfonija št. 1 v C-duru
Simfonija št. 6 (Pastoralna)
7.

Katero izmed števil na kocki lahko povežeš z menuetom in scherzom? Zakaj? Utemelji svojo izbiro. Odgovor primerjaj s sošolci.

<NAZAJ
>NAPREJ130/248