Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.
V srednjeevropskem prostoru smo obravnavali Slovane, Ruse in Čehe, seveda pa sem sodijo tudi Slovenci. Čeprav po rodu Čeh , je Anton Foerster s svojo opero Gorenjski slavček nepreklicno na slovenskem železnem repertoarju. Vanjo je vključil tudi slovenske ljudske pesmi.

V razredu zapojte venček zborovskih pesmi iz začetka 3. dejanja te opere (note so dostopne na dLib).

 

Podobno je tudi skladatelj Viktor Parma v svoji operi z naslovom Zlatorog uporabil številne melodije, ki gredo zlahka v uho. Kaj je Richardu Brauerju služilo kot osnova za operni libreto te opere?

Oglej si kratek odlomek te opere.


Pomagaj si s knjižnimi ali spletnimi viri in ugotovi, katere opere ter operete so napisali Risto Savin, Benjamin Ipavec, Josip Ipavec in Mirko Polič.

V času ekspresionizma, ko je Alban Berg ustvaril operi Wozzeck in Lulu, so tudi nekateri slovenski skladatelji začeli iskati nov, sodobnejši izraz v opernem ustvarjanju. Tak je bil Marij Kogoj, ki je poznan predvsem po operi Črne maske. Že med 2. svetovno vojno pa je Marjan Kozina, ki je bil znan po tem, da je na priročne predmete zapisoval svoje ideje, ustvarjal opero Ekvinokcij. Premiera je bila takoj po vojni. V 3. dejanju nastopi orkestrska medigra, ki ponazarja vihar. Pomembnejši operni skladatelj je tudi Danilo Švara, med njegovimi operami pa je najbolj priljubljena Slovo od mladosti. Ugotovi, kdo predstavlja glavno osebo v tej operi.

Sodobne zgodovinsko-politične tematike se je v svoji operi Brata dotaknil Alojz Ajdič. Eden vidnejših sodobnih opernih skladateljev je Tomaž Svete, avtor oper Kriton, Pesnik in upornik, Apologija in drugih. Zelo plodovit odrski skladatelj sedanjega časa, tako oper kot baletov, je Jani Golob. Napisal je balete Urška in povodni mož, Krst pri Savici ter Matiček se ženi. Pomagaj si s knjižnimi ali spletnimi viri in ugotovi, katere opere je napisal Jani Golob.


Gorenjski slavček Euridice Medeja
Ljubezen kapital Krpanova kobila Aida
Izberi barvo: pravilno, nepravilno

Med sodobnimi slovenskimi opernimi skladatelji je tudi Peter Šavli, ki je mladini posvetil svojo opero Pastir. Ker glavni junak pastir sanja, da je španski kralj, je v operi tudi španska motivika.

<NAZAJ
>NAPREJ239/248