Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

Snovi A, B, C in D so v ravnotežju. Če v ravnotežno zmes dodamo snov D, se pri vzpostavljanju novega ravnotežja koncentraciji snovi A in B povečata, koncentracija snovi C pa se zmanjša. Ravnotežje je homogeno. Kateri zapis enačbe te ravnotežne reakcije je pravilen?

11.

Snovi A, B, C in D so v ravnotežju. Če v ravnotežno zmes dodamo snov B, se pri vzpostavljanju novega ravnotežja koncentracija snovi C zmanjša, koncentraciji snovi A in D pa se povečata. Ravnotežje je homogeno. Kateri zapis konstante ravnotežja Kc te ravnotežne reakcije je pravilen?

12.

Ogljikov monoksid se spaja s kisikom, pri tem nastane ogljikov dioksid.

Napišite urejeno enačbo kemijske reakcije. Vpišite znak + in vse koeficiente, razen številke 1 (številke 1 v enačbi ne pišemo). Snovi pišite v enakem zaporedju, kot so navedene v besedilu naloge.

2 CO + O2   $\rightleftharpoons$   2 CO2

V ravnotežju je koncentracija ogljikovega monoksida 0,30 mol L−1, enako koncentracijo ima tudi ogljikov dioksid, kisik pa ima koncentracijo 0,20 mol L−1. Prostornina posode je 1,5 L. V ravnotežno zmes najprej dodamo 0,01 mol ogljikovega oksida in nato še 0,02 mol kisika. Temperatura se pri tem ne spremeni. Počakamo, da se vzpostavi novo ravnotežje.

Kako dodatek navedenih snovi vpliva na koncentracijo ogljikovega dioksida? Vstavite besedo "zmanjša" ali "zveča".

Koncentracija ogljikovega dioksida se zveča .

Kolikšna je konstanta ravnotežja za to reakcijo po vzpostavitvi novega ravnotežja? Rezultat zaokrožite na celo število.

Kc = 5

<NAZAJ
>NAPREJ41/245