Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Titracija

Z ugotavljanjem sestave in zgradbe snovi se ukvarja posebna veja kemije, to je analizna kemija. Analizne kemike zanima, iz katerih snovi je sestavljen neki vzorec, ki ga preučujejo (kvalitativna kemijska analiza), in koliko katerih snovi je v vzorcu (kvantitativna kemijska analiza). Kako lahko določimo, koliko ocetne kisline je nastalo pri kisanju jabolčnega soka? Kako določijo vsebnost hranil v hrani? Analizna kemija za to uporablja številne analizne metode.

Titracija
V tej enoti bomo spoznali eno od klasičnih analiznih metod, to je titracijo. Spoznali bomo, kako lahko določamo količino kisline ali baze v nekem vzorcu. Običajno določamo koncentracijo kisline ali baze.

Ponovitev

Pri titraciji uporabljamo merilno pripomočke za merjenje prostornine. Povežite ime pripomočka s sliko.

 ERLENMAJERICA
        BIRETA
         PIPETA
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ99/245