Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Izračun ravnotežnih koncentracij

Kemijska sprememba je proces, pri katerem pride do spremembe kemijskih, jasno pa s tem tudi fizikalnih lastnosti snovi. Kemijska reakcija je pomembna za načrtovanje industrijskih kemijskih procesov. Koliko surovin je potrebno, če želimo izdelati določeno količino snovi? Računanje produktov, ki nastanejo pri enosmerni reakciji, nam zdaj ne dela več težav. Kaj pa, če je reakcija ravnotežna? Koliko produktov bo nastalo pri določenih pogojih? Zdaj že vemo, da si pri ravnotežnih reakcijah pomagamo s konstanto ravnotežja.

Računati konstanto ravnotežja in s konstanto ravnotežja izračunati ravnotežne koncentracije se bomo naučili v tej enoti.

Ponovitev

1. Ali drži, da je konstanta ravnotežja velika, če je v ravnotežju zelo malo produktov?

Drži. Ne drži.

2. Dana je enosmerna reakcija:

2Na(s) + 2H2O(l) $\rightarrow$ 2NaOH(aq) + H2(g)

Ali drži, da je v zgornji reakciji množina nastalega vodika dvakrat večja od množine natrija, ki je zreagiral?

Drži. Ne drži.

3. Ustrezno količino vodika, ki nastane pri zgornji reakciji, povežite z ustrezno količino natrija, ki pri reakciji zreagira.

      23 g Na
     0,5 mol H2
     460 g Na
       20 g H2
    10 mol Na
       10 g H2
Število napačnih: 0

4. Ali drži, da je ravnotežje, ki je zapisano s konstanto ravnotežja, pomaknjeno močno v desno?

$K\rm{_c} = \frac{\left[NO_2 \right]^2}{\left[NO \right]^2 \cdot \left[O_2 \right]} = 4,0·10^{13}$  

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ26/245