Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vpliv temperature in tlaka na ravnotežje

V tej enoti boste utrdili razumevanje Le Chatelierovega načela in ga uporabili pri obravnavi vpliva spremembe temperature in tlaka plina oziroma prostornine posode na položaj kemijskega ravnotežja. Razumeli boste vpliv spremembe prostornine posode na stanje ravnotežnega sistema. Znali boste napovedati spremembo ravnotežja pri zvišanju ali znižanju temperature (segrevanju oziroma ohlajanju ravnotežne zmesi) in spremembo ravnotežja pri spremembi tlaka oziroma prostornine posode. Spoznali boste tudi, da katalizator ne vpliva na kemijsko ravnotežje.

Fritz Haber (1868−1934)
Nemški kemik Fritz Haber (1868−1934) je odkril način sinteze amonijaka z ravnotežno reakcijo med vodikom in dušikom. Leta 1918 je prejel Nobelovo nagrado za kemijo. Za učinkovito pretvorbo obeh elementov v amonijak so ključni ustrezni reakcijski pogoji (temperatura in tlak).

Bolj sporno je delo Fritza Habra med 1. svetovno vojno, ko je imel pomembno vlogo v razvoju bojnih strupov.

Vpliv spremembe koncentracije reaktantov in produktov na položaj kemijskega ravnotežja smo že spoznali v prejšnji enoti. V kemijski industriji pa pogosto usmerjamo kemijsko ravnotežje z ustrezno izbiro temperature in tlaka.

V kemijski industriji pogosto uporabljamo katalizatorje. A katalizator zgolj pospeši kemijsko reakcijo, na ravnotežje pa nima vpliva (torej ne spremeni vrednosti konstante ravnotežja).

Ponovitev

Preverite svoje poznavanje ravnotežnih reakcij. Kako lahko opredelimo ravnotežje, v katerem so vsi reaktanti in produkti v enakem agregatnem stanju?

Amonijak nastane v ravnotežni reakciji med vodikom in dušikom. Ravnotežje je homogeno.

$\rm {N_2(g)} + \rm {3H_2(g)} \rightleftharpoons \rm {2NH_3(g)}$

Pri določeni temperaturi ima konstanta ravnotežja Kc vrednost 0,060. Katera trditev o tem ravnotežju je pravilna?

<NAZAJ
>NAPREJ42/245