Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Jakost kislin in baz

Ko imamo opravka s kislinami in bazami, se moramo zavedati nevarnosti teh spojin. Vse kisline sicer niso nevarne; nekatere dobro poznamo po okusu, ker jih uporabljamo v prehrani. Nekatere kisline pa nastajajo v naravi zaradi človekove dejavnosti in škodljivo vplivajo na naše okolje in naše zdravje, v obliki kislega dežja vplivajo na rastlinstvo in živalstvo.

Več o kislinah in bazah bomo spoznali prav v tej enoti.


Ponovitev

Povežite produkte reakcij (desna kolona) z reaktanti (leva kolona).

Na + H2O  →
NaOH + H2
CaO + H2O
Ca(OH)2
SO3 + H2O
H2SO4
P4O10 + H2O
H3PO4
Število napačnih: 0

Dopolnite naslednje besedilo.

Kisline nastajajo pri raztapljanju (kovinskih/nekovinskih) nekovinskih oksidov v vodi. Hidroksidi nastajajo tudi pri reakciji nekaterih (kovin/nekovin) kovin z vodo. Pri tej reakciji nastaja še plinasti element vodik .
<NAZAJ
>NAPREJ65/245