Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Konstanta kisline in konstanta baze

Le nekatere kisline in baze z vodo popolnoma ionizirajo ali disociirajo. Večina kislin in baz pa le deloma. Tudi te kisline in baze lahko razvrstimo po jakosti med močnejše in šibkejše. Kateri kriterij bomo upoštevali. Bomo merili prevodnost raztopin, bomo gledali svetilnost žarnice? Odgovor na to bomo poiskali v tej enoti. 

 

Pomaknite drsnik in si ogledate animacijo premika protona od kisline na bazo, v tem primeru iz molekule ocetne kisline na molekulo vode.

Ponovitev

Ali držijo naslednje trditve?

Kisline so snovi, ki oddajajo nevtrone.

Drži. Ne drži.

Baze so spojine s skupino OH.

Drži. Ne drži.

Voda lahko reagira kot kislina ali pa kot baza.

Drži. Ne drži.

Kisline so lahko močne ali šibke.

Drži. Ne drži.

Šibke kisline v vodnih raztopinah le deloma ionizirajo.

Drži. Ne drži.

Večja koncentracija ionov H3O+ pomeni bolj kislo raztopino.

Drži. Ne drži.

Kislin v naravi ni.

Drži. Ne drži.

Če koncentrirano kislino razredčujemo, se raztopina močno segreje.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ74/245