Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vpliv koncentracije na ravnotežje

V tej enoti boste spoznali Le Chatelierovo načelo in ga uporabili pri obravnavi vpliva spremembe koncentracije snovi na položaj kemijskega ravnotežja. Razumeli boste vpliv spremembe koncentracije snovi na stanje ravnotežnega sistema. Znali boste napovedati spremembo ravnotežja pri dodajanju ali odvzemanju (povečanju ali zmanjšanju koncentracije) reaktantov oziroma produktov.

Na količino posameznih snovi v ravnotežju lahko vplivamo na različne načine: s spremembo koncentracij snovi, temperature in tlaka oziroma prostornine posode. Za razumevanje vpliva sprememb teh okoliščin uporabljamo Le Chatelierovo načelo:

Če se v ravnotežnem sistemu spremeni temperatura, koncentracija ali tlak reaktantov oziroma produktov, se ravnotežje spremeni tako, da zmanjša vpliv te spremembe.

Le Chatelierovo načelo je razvil francoski kemik Henri Louis Le Chatelier (1850−1936).

Poznavanje Le Chatelierovega načela omogoča, da napovemo vpliv dejavnikov na ravnotežni sistem, optimiziramo potek ravnotežnih reakcij v industriji in povečamo njihov izkoristek.

Ponovitev

Preverite svoje znanje o kemijskem ravnotežju. Od česa je odvisna vrednost konstante ravnotežja Kc?

Ravnotežna reakcija je predstavljena z zapisom:

$\rm {xA(g)} + \rm {yB(g)} \rightleftharpoons \rm {zC(g)}$

Črke A, B in C predstavljajo določene snovi, črke x, y in z pa koeficiente pred njimi v urejeni enačbi ravnotežne reakcije. Kateri izraz za konstanto ravnotežja pripada dani enačbi?

<NAZAJ
>NAPREJ33/245