Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

pH

Kisline in baze zdaj že poznamo. Vemo, da so nekatere snovi kisle, druge nevtralne in tretje bazične. Z okusom znamo zelo dobro ločiti med bolj kislimi limonami in manj kislimi jabolki. Vendar potrebujemo natančnejšo merilo za primerjavo kislosti in bazičnosti. Iz vsakdanjega življenja poznamo pH-lestvico, vemo, da je npr. naravni pH kože 5,5.   

pH lestvica
Več o pH bomo spregovorili v tej enoti, naučili pa se bomo računati pH raztopin močnih kislin in močnih baz ter kako merimo pH.


Ponovitev

Na mizi smo imeli štiri čaše. V eni je bila raztopina HCl, v drugi raztopina NaOH, v tretji je bila destilirana voda, v četrti pa raztopina NaCl. Ker čaše niso bile označene, smo raztopino kisline in baze poskušali najti z lakmusovim papirjem.


 

 A  B  C  D


Ugotovili smo, da je raztopina NaOH v čaši, ki jo prikazuje slika A . Raztopina HCl pa je v čaši, ki jo prikazuje slika C . Z lakmusovim papirjem (smo/nismo) nismo mogli ugotoviti, v kateri čaši je destilirana voda.

Ali drži, da bi nastala raztopina natrijevega klorida, če bi zmešali raztopini iz čaše A in čaše C?

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ83/245