Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Hidroliza soli

V tej enoti boste spoznali, da v vodnih raztopinah nekaterih soli ioni reagirajo z vodo. Znali boste opredeliti sol kot kislo, bazično ali nevtralno in zapisati enačbe protolitskih reakcij, ki potekajo v raztopinah različnih soli. Obenem boste tudi utrdili imenovanje soli in ionov.


Natrijev benzoat (C6H5COONa) je sol organske karboksilne kisline. Uporabljamo ga kot konzervans v živilski industriji (na primer pri pripravi marmelad in kislih kumaric) pa tudi v nekaterih kozmetičnih in farmacevtskih izdelkih. Na embalaži izdelkov je včasih naveden z oznako E 211.

Kot mnoge druge soli tudi natrijev benzoat dobimo z reakcijo (nevtralizacijo) med benzojsko kislino (C6H5COOH) in natrijevim hidroksidom (NaOH).

C6H5COOH(s) + NaOH(aq) → C6H5COONa(aq) + H2O(l) 

Natrijev benzoat se dobro raztaplja v vodi (63 g v 100 g vode pri 20 °C), nastala raztopina pa je nekoliko bazična. 

Kako je lahko raztopina soli bazična, ko pa je nastala pri nevtralizaciji? Ali ne bi morala biti vsaka raztopina soli nevtralna tako kot raztopina običajne kuhinjske soli, NaCl(aq)?

Ne. Nekatere soli so nevtralne, nekatere so kisle, nekatere pa so bazične. Vzroke za to bomo spoznali na naslednjih straneh.

Močne kisline

Katera snov med navedenimi je najmočnejša kislina?

pH raztopin

Raztopine navedenih snovi imajo enake množinske koncentracije. Katera raztopina ima najvišji pH?

<NAZAJ
>NAPREJ107/245