Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Oksidacija in redukcija

Obravnavali bomo kemijske reakcije, pri katerih pride do prehajanja elektronov z ene snovi na drugo. Pri teh reakcijah potekata istočasno reakciji oksidacije in redukcije. Pri reakciji je ena od snovi reducent, druga pa oksidant. Spoznali boste, kako določamo oksidacijska števila.

Ponovitev

Osnova za razumevanje redoks reakcij je poznavanje zgradbe atoma in nastanka ionov iz atomov. Slišali ste že za gorenje in reakcije elementov s kisikom, ki jih imenujemo oksidacije, in reakcije, pri katerih dobimo elemente iz oksidov, ki jih imenujemo redukcije.

Poglejmo si poskus gorenja belega fosforja v kisiku. 

Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede.

Pri gorenju belega fosforja v kisiku nastane tetrafosforjev dekaoksid . Pri tem potekata reakciji oksidacije in redukcije.

Oksidacijsko število

Oksidacijsko število je pripomoček za razumevanje redoks reakcij. Z dejansko zgradbo molekul in kristalov, to je s kemijsko vezjo, nima povezave. Določimo ga na osnovi naslednjih pravil:

1. Oksidacijsko število elementov je enako nič. Primeri: O2, H2, S8, P4, kovine, npr. Na, Mg, Fe in druge.

2. Oksidacijsko število iona elementa je enako naboju iona, npr. Na+, oksidacijsko število natrija je +1; Cl, oksidacijsko število klora je −1.

3. Oksidacijsko število vodika je v spojinah +1, izjema v kovinskih hidridih, npr. LiH, ko je −1. 

4. Oksidacijsko število kisika v spojinah je −2, izjema je H2O2, ko je −1. 

5. Vsota oksidacijskih števil vseh atomov v molekuli je 0. Primer je ogljikov dioksid, CO2: (C+4 in 2O−2) ali +4 + 2·(−2) = 0

6. Vsota vseh oksidacijskih števil v ionu mora biti enaka naboju iona. Primer je karbonatni ion, CO32−: (C+4 in 3O−2) ali +4 + 3·(−2) = −2

Oksidacijsko število dušika v dušikovi kislini, HNO3. Oksidacijsko število vodika je +1, oksidacijsko število kisika je −2. Ker mora biti vsota oksidacijskih števil vseh atomov v molekuli nič, je oksidacijsko število dušika +5:  vodik: (+1) in dušik: (+5) in kisik: 3·(−2) = 0

<NAZAJ
>NAPREJ123/245