Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Področja v periodnem sistemu

Spoznali boste nekatere značilnosti elementov področju s, p, d in f periodnega sistema. Poudarek bo na razumevanju povezanosti med lego elementa v periodnem sistemu in lastnostmi elementa. Obravnavane bodo kovinske in nekovinske lastnosti ter reakcije kovinskih in nekovinskih oksidov z vodo.

Ponovitev

Atomi elementov so glede na zgradbo elektronske ovojnice razvrščeni v periodni sistem elementov. Periodni sistem je sestavljen iz skupin in period. Elemente v periodnem sistemu razdelimo na področja s, p, d in f.

Katera ugotovitev je pravilna za periodni sistem?

Področja s, p, d in f

Elementi prve in druge skupine so v področju s periodnega sistema, ker se v zunanji lupini polni orbitala s. Elementi 13. do 18. skupine (III. do VIII. glavne skupine) so v področju p periodnega sistema, ker se v zunanji lupini polnijo orbitale p. Med 3. in 13. skupino periodnega sistema so prehodni elementi. Pri atomih teh elementov se z elektroni polnijo orbitale d. Prvi od prehodnih elementov je skandij. Ti elementi spadajo v področje d. Pri atomih lantanoidov (vrstno število od 58 do 71) in aktinoidov (vrsto število od 90 do 103) se polnijo z elektroni orbitale f in zato spadajo v področje f periodnega sistema.

 

 

 

<NAZAJ
>NAPREJ170/245