Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ravnotežne reakcije v industriji

V tej enoti boste podrobneje spoznali ravnotežno reakcijo nastanka amonijaka iz elementov (Haber-Boschev postopek) in ovrednotili vplive na to reakcijo. S preučevanjem dodatnih primerov ravnotežnih kemijskih reakcij v industriji pa boste poglobili in utrdili svoje znanje o kemijskem ravnotežju.

Carl Bosch (1874−1940) Nastanek amonijaka z ravnotežno reakcijo iz elementov, ki ga je odkril Fritz Haber, je v industrijski proces pretvoril nemški kemik Carl Bosch (1874−1940). Postopek ima zato ime po obeh: Haber-Boschev postopek. Haber-Boschev postopek sinteze amonijaka je omogočil poceni proizvodnjo umetnih gnojil, kar je pocenilo tudi proizvodnjo hrane.

Carl Bosch je leta 1931 prejel Nobelovo nagrado za kemijo.

Enačba sinteze amonijaka iz elementov je na papirju videti zelo enostavna. V praksi pa gre za precej zahtevno proizvodnjo, saj zahteva izjemno visok tlak (do 35.000 kPa), visoko temperaturo (okoli 500 °C) in ustrezen katalizator.

Za reakcijo potrebujemo dva reaktanta: dušik in vodik. Reaktant dušik zlahka pridobivamo iz zraka, pridobivanje velikih količin vodika (pretežno iz metana, redkeje iz vode) pa zahteva zelo veliko energije.

Ponovitev

Preverite svoje poznavanje kemijskega ravnotežja. Izberite pravilen zapis konstante ravnotežja Kc za sintezo amonijaka iz elementov.

Katera trditev o amonijaku je pravilna?

<NAZAJ
>NAPREJ51/245