Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Moderne tehnologije

V učni enoti se boste ob uporabi sodelovalno projektnega dela podrobneje seznanili z elementi in spojinami, ki se uporabljajo v modernih tehnologijah ter ob predstavitvi projektnega izdelka pridobljeno znanje predstavili sošolcem.

Sodelovalno projektno delo nudi priložnost, da ob usvajanju znanja kemije razvijamo tudi:
(1) spretnosti načrtovanja, vodenja in izpeljave projekta;
(2) zmožnost iskanja, obdelave in vrednotenja podatkov iz različnih virov;
(3) eksperimentalne spretnosti;
(4) izkušnje s sodelovanjem v skupini;
(5) spretnosti predstavljanja lastnega dela;
(6) sposobnost kritičnega razmišljanja;
(7) sposobnost argumentiranega in jasnega izražanja ter
(8) sposobnost refleksije o lastnih dosežkih.

S pojmom moderna ali tudi visoka-tehnologija (angl. high-tech) označujemo najsodobnejšo tehnologijo, s katero človeštvo trenutno razpolaga. Kot moderne tehnologije tako trenutno označujejo predvsem področja biotehnologije, informacijskih sistemov, jedrske fizike, nanotehnologije, robotike, telekomunikacij, umetne inteligence, itd.  

Silicijev dioksidSilicij uporabljamo za tiskana vezja in polprevodniško tehniko. Za kisikom je drugi najpogostejši element v Zemeljski skorji. Najdemo ga predvsem v obliki različnih silikatov, aluminosilikatov in silicijevega dioksida.

Zanimivost

Silicijeva dolina (angl. Silicon Valley) označuje tehnološki park, ki se razteza južno od San Francisca v Kaliforniji v ZDA. V tehnološkem parku imajo sedež tisoči visoko-tehnoloških podjetij, med njimi npr. Apple Inc., Facebook, Google, Hewlett-Packard, Intel, Oracle. San Jose, na sliki levo, so poimenovali glavno mesto Silicijeve doline.

Ali veš?

Za uporabo slilicija v polprevodnikih je potrebno zagotoviti njegovo visoko čistost. Kakšen mora biti v ta namen minimalen delež čistega silicija?

<NAZAJ
>NAPREJ235/245