Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Poimenovanje kislin, baz in soli

Vsak element v periodnem sistemu ima svoje ime in svoj simbol. Spojine so zgrajene iz elementov, zato tudi pri poimenovanju spojin izhajamo iz imen elementov. Simbolično lahko vsako spojino (vsako čisto snov) zapišemo s simboli elementov, ki spojino sestavljajo. Pravila za poimenovanje spojin imenujemo kemijska nomenklatura.

V tej enoti boste spoznali pravila za poimenovanje binarnih spojin, to so spojine, ki so sestavljene iz dveh elementov. To so lahko kisline, baze ali soli. Naučili pa se bomo poimenovati tudi spojine z več elementi. Poimenujemo jih po oksokislinah (kisline, ki vsebujejo še kisik), ki z bazami dajejo soli teh oksokislin. 

Ponovitev

V obeh nalogah povežite ustrezne pojme.

Br2
brom
P4
fosfor
S8
žveplo
Število napačnih: 0
SO2
oksid
Ca3N2
nitrid
LiH
hidrid
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ56/245