Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Urejanje enačb redoks reakcij

Spoznali boste, kako urejamo enačbe redoks reakcij. Pri tem nam je v pomoč oksidacijsko število. Znati moramo določiti oksidacijska števila elementov, ki pri reakciji sodelujejo, ugotoviti spremembe oksidacijskih števil in na tej osnovi urediti enačbo za redoks reakcijo.


Ponovitev

V učni enoti redoks reakcije smo spoznali pojem oksidacijsko število in kako ga določamo.  Veliko spojin lahko pripravimo pri reakcijah iz elementov. Pri reakciji med elementoma natrij in klor nastane ionska spojina natrijev klorid. Natrijevi atomi oddajo elektrone in nastanejo kationi Na+, klorovi atomi pa sprejmejo elektrone in nastanejo anioni Cl

2Na → 2Na+ + 2e

Cl2 + 2e → 2Cl

Natrij se je oksidiral, ker je oddal elektrone, klor pa se je reduciral, ker je sprejel elektrone. Pri reakciji je število elektronov, ki jih natrij odda, enako številu elektronov, ki jih klor sprejme. Redukcija in oksidacija potekata hkrati. Te reakcije imenujemo redoks reakcije.

Pri reakciji med aluminijem in bromom nastane aluminijev bromid. Tudi to je primer redoks reakcije. 

Poskus

Reakcija med aluminijem in bromom je primer za redoks reakcijo. 

Očiščeno površino aluminija damo v tekoči brom. Poteče burna reakcija, pri kateri nastane aluminijev bromid s formulo Al2Br6


Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Aluminijevi atomi oddajo elektrone in se oksidirajo . Bromovi atomi (v molekuli Br2) sprejmejo elektrone in se reducirajo .
<NAZAJ
>NAPREJ131/245