Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Priprava koordinacijskih spojin

Koordinacijske spojine v našem življenju

Spoznali boste posebno skupino spojin, ki se imenujejo koordinacijske spojine. Vsaj dve skupini teh spojin, ki so izrednega pomena za življenje na Zemlji, verjetno že poznate, saj so vam jih predstavili pri biologiji in kemiji. Prvo skupino predstavljajo klorofili, ki so v zelenih listih v kloroplastih in omogočajo fotosintezo, druga skupina je barvilo hem, ki ga vezano na protein globin, najdemo pri vretenčarjih v rdečih krvničkah in omogoča prenos kisika po krvi. Priporočamo, da si ogledate e-enoto Pomen proteinov za življenje. V e-enoti sta predstavljeni zgradba in funkcija hemoglobina.

Rdeče krvničke
Kloroplasti


Izvedba enote

Tokrat boste morali izvajati poskuse in hkrati delati z učno enoto. Poskuse boste izvajali v mikroizvedbi, kemikalije vam bo pripravil učitelj. Slediti boste morali navodilom in natančno opazovati rezultate poskusov.

Poskusi s koordinacijskimi spojinami

Potrebščine:

Za poskuse potrebujete:

  • 0,5 M vodne raztopine naslednjih ionov: Co2+, Cu2+, Ni2+, Mn2+ in Zn2+,
  • 1 M raztopino amonijaka, 4 M raztopino amonijaka in 25-% raztopino amonijaka,
  • vse raztopine naj bodo v plastičnih plastenkah s kapalnim nastavkom in zamaškom,
  • zobotrebce za mešanje, lupo, belo in temno podlago za lažje opazovanje barvnih sprememb,
  • plastične blistre, v katerih boste izvajali poskuse,
  • večjo plastenko za odlaganje odpadkov, destilirano vodo,
  • papirnato brisačo, pladenj za reagente in potrebščine
  • zaščitna očala ter haljo

Pri izvajanju poskusov vedno izberite po eno raztopino kovinskih ionov in tri raztopine amonijaka. Trenutno uporabljene reagente postavite predse, druge raztopine kovinskih ionov naj bodo v ozadju, da ne boste zamenjali raztopin kovinskih ionov. Ko končate eno serijo poskusov, postavite uporabljeno raztopino v ozadje in izberite novo. Za vsako serijo poskusov vzemite svež blister, ker bi amoniak, ki izhlapeva iz uporabljenih jamic, lahko vplival na rezultate poskusov z drugimi kovinskimi ioni. Po uporabi odlijte preostanke na blistru v posodo za odpadke in blister sperite z vodo.

<NAZAJ
>NAPREJ181/245