Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Tehnološko pomembne kisline

V učni enoti se boš ob uporabi sodelovalno projektnega dela seznanili s pridobivanjem, lastnostmi in uporabo nekaterih tehnološko pomembnih kislin, H2SO4, HNO3, H3PO4 ter ob predstavitvi projektnega izdelka pridobljeno znanje predstavili sošolcem.

Sodelovalno projektno delo nudi priložnost, da ob usvajanju znanja kemije razvijamo tudi:
(1) spretnosti načrtovanja, vodenja in izpeljave projekta;
(2) zmožnost iskanja, obdelave in vrednotenja podatkov iz različnih virov;
(3) eksperimentalne spretnosti; 
(4) izkušnje s sodelovanjem v skupini;
(5) spretnosti predstavljanja lastnega dela;
(6) sposobnost kritičnega razmišljanja;
(7) sposobnost argumentiranega in jasnega izražanja ter
(8) sposobnost refleksije o lastnih dosežkih.

Pravilno ali napačno?

Katere trditve so resnične za tehnološko pomembne kisline?

Imenujemo jih tudi produkti kisle kemijske industrije.

Drži. Ne drži.

Proizvajajo jih v velikih količinah za uporabo v kemijski industriji.

Drži. Ne drži.

Sodelovalno projektno delo

Ob pričetku izvedbe sodelovalnega projektnega dela vas bo učitelj razdelil v t.i. projektne skupine. Člani projektne skupine boste skupaj izdelali svoj projektni izdelek in ga predstavili sošolcem.

Primer predstavitve projektnega dela

Delo projektne skupine na izbrano temo v sklopu krovne teme o pridobivanju, lastnostih in uporabi nekaterih tehnološko pomembnih kislin, H2SO4, HNO3, H3PO4 poteka preko naslednjih ključnih stopenj: Ključne stopnje sodelovalnega<br>projektnega dela

1. skiciranje projekta;

2. načrtovanje izvedbe projekta;

3. izvedba projekta;

4. sklepna faza. 

<NAZAJ
>NAPREJ226/245