Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Količina izločene snovi

Angleški kemik in fizik Michael Faraday je v mladosti delal kot vajenec pri knjigovezu. Leta 1812 je od nekega kupca dobil celoletno vstopnico za tečaj Davyevih predavanj in eksperimentov v Kraljevi ustanovi. Faraday si je na predavanjih skrbno delal zapiske, jih zbral na 386 straneh in vezal v usnje. Ti zapisi in navdušenje za eksperimentiranje so Faradaya pripeljali do samega Humphry Davyia, ki ga je vzel za svojega pomočnika. Faraday se je izkazal kot odličen eksperimentator, s svojimi deli je veliko doprinesel k razvoju kemije in elektrokemije.     
V tej enoti bomo govorili o količini izločene snovi pri elektrolizi. Procese, ki potekajo pri tem, je raziskoval prav Faradey, po njem se imenuje Faradeyev zakon. 

Ponovitev

1. Zapišite reakciji redukcije in oksidacije, ki potečeta na elektrodah pri elektrolizi taline AgCl. Označite polariteto elektrod in vrsto reakcije.

KATODA ( ): Ag+ (l) + e $\rightarrow$ Ag (l) ( redukcija )

ANODA ( + ): 2 Cl- (l) $\rightarrow$ Cl2 (g) + 2e   ( oksidacija )

2. Reakcije dopolnite s številom elektronov (e), ki se izmenjajo, da nastane 1 mol snovi.

Na+(aq) + e $\rightarrow$ Na(s)

Ca2+(l) + 2 e $\rightarrow$ Ca(s)

Al3+(l) + 3 e $\rightarrow$ Al (s)

Cu2+ (aq) + 2 e $\rightarrow$ Cu(s)

2H+(aq) + 2 e $\rightarrow$ H2(g)

2O2−(l) $\rightarrow$ 4 e  + O2(g) 

<NAZAJ
>NAPREJ163/245