Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
11.

V prvi erlenmajerici imamo raztopino Ca(OH)2, v drugi pa raztopino HCl. Prostornini raztopin v erlenmajericah sta enaki. Oba povečana dela (kroga) predstavljata enako prostornino raztopine. Molekule vode zaradi preglednosti niso prikazane.

Katera od razporeditev ionov (A, B, C ali D) ustreza koncentraciji raztopine kalcijevega hidroksida, ki bo popolnoma nevtralizirala klorovodikovo kislino?

<NAZAJ
>NAPREJ106/245