Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Sodelovalno projektno delo

Ob pričetku izvedbe sodelovalnega projektnega dela vas bo učitelj razdelil v t.i. projektne skupine. Člani projektne skupine boste skupaj izdelali svoj projektni izdelek in ga predstavili sošolcem.

Primer predstavitve projektnega dela

Delo projektne skupine na izbrano temo o elementih in spojinah, ki se uporabljajo v modernih tehnologijah poteka preko naslednjih ključnih stopenj: Ključne stopnje sodelovalnega<br>projektnega dela za izbrano temo

1. skiciranje projekta;

2. načrtovanje izvedbe projekta;

3. izvedba projekta;

4. sklepna faza. 

Povsem robotizirana proizvodna linija za izdelavo avtomobilov je primer uporabe moderne tehnologije.

Nanotehnologija se ukvarja s kontroliranim premikanjem atomov in molekul ter tvorbo različnih struktur do velikosti 100 nm. Na ta način z nanotehnologijo ustvarjamo vrsto novih materialov in nanostrojev, ki imajo uporabno vrednost na številnih področjih, npr. v medicini, elektroniki, tekstilstvu ... Poleg intenzivnega raziskovanja na tem področju se mnogi ukvarjajo tudi z vprašanji o strupenosti in varnosti uporabe nano-izdelkov.

Ali drži?

Z uporabo nanotehnologije razvijajo za izdelavo oblačil...

... samočistilne tkanine.

Drži. Ne drži.

... tkanine, ki se ne nikoli ne zmečkajo.

Drži. Ne drži.

... tkanine, ki so ognjevarne.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ236/245