Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

naloge

1.

Poizkusi ugotoviti, katere povezave (asociacije) med barvo in pojmi se pojavljajo najpogosteje? Opozorilo: pravilna rešitev naloge temelji na statističnem povprečju, ki se lahko razlikuje od našega osebnega dojemanja barv. (Barve v levem poveži s pojmi v desnem stolpcu.)

optimizem, blaženost, toplina
aktivnost, kreativnost, okusnost
vznemirjenje, strast, nevarnost
ekstravagantnost, razkošje, vzvišenost
harmoničnost, razum, hladnost
svežina, mladost, umirjenost
Število napačnih: 0

2.

Katera slika prikazuje primer optičnega in katera snovnega mešanja barv? Razloži oba primera.


3.

Opredeli, kaj je komplementarni kontrast, in naštej tri pare barv, ki ga tvorijo. Pomagaš si lahko z razvrstitvijo spodnjih barv v ustrezne pare.

Število napačnih: 0

<NAZAJ
>NAPREJ47/237