Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

UMETNOST PRESELJUJOČIH SE LJUDSTEV

Barbarski vdori, ki so dokončno uničili zahodni del rimskega imperija, so povzročili drobitev ozemlja in krizo oblasti. Preseljujoča se ljudstva so preplavila velik del Evrope in se ustalila v mestih ter se prepletla z njihovimi prebivalci. Nekatera ljudstva so sprejela in prevzela krščansko vero, druga ne. V umetnosti so se v tem času združile ideje z različnimi oblikovnimi in vsebinskimi potezami. Središča kulturnega in umetniškega življenja postanejo samostani.

Arhitektura je skromna. Germanska ljudstva so za gradnjo uporabljala les, pozneje pa so se izučili tudi za gradnjo z novim materialom (opeka, kamen). Oblikovanje arhitekture se razlikuje glede na pokrajine, skupno pa ji je zgledovanje po rimski arhitekturi.

Kiparski izdelki iz zlata in reliefi so najštevilčnejša umetniška dela tega časa. Večinoma so preprosto oblikovani s prepoznavno dekoracijo glede na pokrajino, v kateri so nastali.

Najdragocenejši umetniški preostanki tega časa so številni ohranjeni iluminirani rokopisi, ki so nastali v samostanskih delavnicah (skriptorijih). Značilni so predvsem dekorativni geometrijski vzorci, kot so spirale, prepleti živalskih podob in razni trakasti vzorci. Barve so svetle, akvarelne.


KAROLINŠKA IN OTONSKA UMETNOST

Po spremenljivem in raznolikem obdobju preseljevanja ljudstev je nastopil čas enotnejše in harmonične kulturne obnove. Obdobje karolinške dinastije se je začelo leta 751 in končalo po smrti Karla Velikega (742–814). V 10. stoletju je karolinško nasledila otonska dinastija, ki je vrhunec na kulturnem in umetniškem področju dosegla okoli leta 1000.

{RAZMISLI; Iz česa je narejena rokopisna knjiga ali kodeks?}

<NAZAJ
>NAPREJ146/237