Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

V starokrščanskem slikarstvu se je uveljavilo tudi knjižno slikarstvo. Kako imenujemo najdragocenejše rokopise, ki so ime dobili po značilni rdeči barvi?

Kje najdemo primere starokrščanskega slikarstva?

Za starokrščansko slikarstvo je značilno, da so podobe upodobljene v čelnem pogledu in niso individualizirane. V kompozicijo so vključeni predmeti, ki razlagajo vsebino upodobitev. Ozadje je nevtralno. V kateri morfološki slog lahko umestimo starokrščansko slikarstvo?

Kateri strokovni izraz označuje motiv molivke v starokrščanski umetnosti?

Iz katerega pisnega vira je vsebino črpala krščanska umetnost?

4.

Kakšna je razlika v oblikovanju krščanske arhitekture v Zahodni in Vzhodni Evropi? Premakni manjkajoče izraze na ustrezna mesta.

longitudinalni rimske antike bazilike od tri do pet ladij apsido oltar transept središčni grškega križa Male Azije opeko kupolo križnokupolni
Za zahodnoevropsko arhitekturo je značilen , vzdolžni tip tlorisa. Vzore so umetniki črpali iz , zato je zahodnoevropska umetnost uporabila obliko rimske . Cerkev je imela . Na vzhodu se je zaključila z v obliki polkroga. V njej je stal . Glavna ladja je praviloma enkrat višja in širša od stranskih ladij. Apsido in glavno ladjo je ločevala prečna ladja ali . Na vzhodu Evrope se je uveljavil centralni, tip tlorisa v obliki . Na razvoj arhitekture na vzhodu je vplivala stavbarska tradicija iz . Za gradnjo so uporabljali . Prostor je bil pokrit s . Uveljavil se je tip cerkve.

<NAZAJ
>NAPREJ152/237