Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

ROMANIKA

Strokovni izraz romanika uporabljamo za likovno produkcijo, ki se je okoli leta 1050 razširila po vsej Evropi. Romanika je prvi mednarodni vseevropski umetnostni slog. V različnih delih Evrope traja različno dolgo, in čeprav so značilne regionalne različice, je romanski slog na splošno sorazmerno enoten.

Osnova vseh romanskih cerkva je longitudinalni tloris v obliki latinskega križa. Cerkve dobijo korni obhod in kripto (prostor pod korom za shranjevanje relikvij in pokopni prostor mučenikov). Kripta je v primerjavi z ladjami svetla.


Tloris cerkve St. Sernin,
1080–1120, Toulouse, Francija
Stranski ris cerkve St. Sernin,
1080–1120, Toulouse, Francija

Romansko kiparstvo se v primerjavi z arhitekturo ni zgledovalo po rimski umetnosti. Prevladuje namreč reliefna arhitekturna plastika, s katero sta bili okrašeni zunanjost in notranjost novih cerkva. Mogočne prostostoječe skulpture so redke. V povezavi z arhitekturo so nastali monumentalni okrasi nad portali (zahodno pročelje; timpanon) pa tudi kiparsko obdelani kapiteli, prižnice in druga liturgična oprema.

{POGLEJ; Pozorno si oglej spodnji sliki in ugotovi, kateri ikonografski motiv je upodobljen.}

Besedilo dopolni z manjkajočimi izrazi.

slikarstvo okrasa stensko freske tabelno miniaturno

Romansko je, enako kot kiparstvo, v večini del arhitekturnega . Prevladuje slikarstvo v obliki in poslikanih lesenih stropov. Mozaiki so značilni za italijansko romaniko, a so redki. Postopoma so se uveljavili tudi slikarstvo in slikana okna (vitraj). Med najpomembnejšimi je, poleg stenskega, slikarstvo (knjižne iluminacije) z novimi pripovednimi motivi in razgibanimi kompozicijami.

<NAZAJ
>NAPREJ147/237