Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
5.

Pozorno si oglej primera in ugotovi, ali trditve o značilnostih romanskega slikarstva držijo ali ne.

Freske na stropu cerkve
sv. Savina, zgodnje 12.
stoletje, Poitou, Francija
Oznanjenje pastirjem,
sredina 12. stoletja, Panteon
de los Reyes, Leon, Španija

Slikarstvo romanike je enotno po vsej Evropi.

Drži. Ne drži.

Značilna je sklenjena, močna kontura.

Drži. Ne drži.

Figure so upodobljene v gibanju.

Drži. Ne drži.

Kompozicija je razgibana. Značilna je uporaba linearne perspektive

Drži. Ne drži.

Oblikovanje anatomije je shematično.

Drži. Ne drži.

Značilna je hierarhija velikosti po pomembnosti.

Drži. Ne drži.
6.

Giotto je eden najpomembnejših italijanskih gotskih slikarjev. Pozorno si oglej slike iz kapele Scrovegni v Padovi in določi njihov motiv. 

1 2 3
4 5 6
1 Poklon sv. treh kraljev.
2 Kristusov krst v Jordanu.
3 Srečanje pri zlatih vratih.
4 Križanje.
5 Zadnja večerja.
6 Poslednja sodba.

<NAZAJ
>NAPREJ153/237