Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NALOGE

1.

Poveži strokovne izraze in njihovo razlago.

VEZAN SISTEM
Prostorsko, oblikovno načelo romanskega stavbarstva, ki temelji na osnovni enoti križiščnega kvadrata.
KORNI OBHOD
Hodnik, ki vodi okoli oltarnega prostora.
CAMPANILLE
Cerkveni zvonik, ki prosto stoji ob cerkvi.
KRIŽNI HODNIK
S streho krit hodnik okoli pravokotnega dvorišča samostana.
TRIFORIJ
Tesen hodnik v steni. Vmesno nadstropje med pritličnimi arkadami in svetlobnim nadstropjem.
PRIŽNICA
Povišan prostor v cerkvenem prostoru, namenjen pridiganju.
KRIŽIŠČNI KVADRAT
Merska osnova vezanega sistema. Na tlorisu ga razberemo kot kvadrat na presečišču enako širokih glavne in prečne ladje.
Število napačnih: 0
2.

Primerjaj oblikovanje prostora v romanski baziliki in gotski katedrali. Kaj si ugotovil?

3.

Odgovori na vprašanja.

Kateri motivi so značilni za upodobitve v starokrščanski umetnosti?

Kateri motivi so značilni za upodobitve v antični umetnosti?

<NAZAJ
>NAPREJ151/237