Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

LIKOVNA KRITIKA

Z izrazom likovna kritika označujemo prakso pisanja, s katero analiziramo ali vrednotimo likovno umetnost.

V slovenskem prostoru je pogostejša uporaba izraza umetniška kritika. Ta se ukvarja z umetnostjo, jo vrednoti, interpretira in analizira. Značilen je bodisi znanstveni vidik bodisi subjektivni vidik oziroma stališče okusa posameznika.

Likovna kritika je tako teoretična kot tudi praktična disciplina. Z obravnavo likovno oziroma umetniško delo prepozna, spozna, razlikuje glede na druga dela, razlaga in analizira, interpretira oziroma pojasnjuje ter vrednoti in presoja. Likovna ali umetniška kritika je danes žanr pisanja, in sicer žanr umetnostnega pisanja. Uveljavila pa se je kot eden izmed fenomenov moderne kulture. Primer kritike si lahko prebereš na strani 9.


Hinko Smrekar, okoli leta 1950, Slikar Saša Šantel Hinko Smrekar, leto 1913,
Maškarada slovenskih
likovnih umetnikov

{RAZMISLI; Kakšen je pomen likovne kritike?}

Sestavi sliko in ugotovi, kaj je avtor karikature Hinko Smrekar želel sporočiti slovenski javnosti ob kritiki razstave leta 1910.

<NAZAJ
>NAPREJ231/237