Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
4.

Preberi trditve in ugotovi, ali držijo ali ne držijo.

Muzeografija se je razvila iz muzeologije, vede, ki se ukvarja s praktičnimi napotki o zbiranju in razstavljanju predmetov.

Drži. Ne drži.

Muzej je javnosti dostopna zbirka likovnih umetnin in predmetov z vseh področij znanosti.

Drži. Ne drži.

Posebna kategorija so otroški muzeji, namenjeni otrokom.

Drži. Ne drži.

Prvi muzej na Slovenskem je bil leta 1801 ustanovljeni Kranjski deželni muzej v Ljubljani (danes Narodni muzej Slovenije).

Drži. Ne drži.

Muzejska pedagogika se ukvarja z izobraževanjem.

Drži. Ne drži.

Virtualni muzeji so prostorsko in časovno omejeni.

Drži. Ne drži.

Muzeji z virtualnimi podobami med drugim zagotavljajo prepoznavnost.

Drži. Ne drži.

Zgodovina razvoja muzejev se je začela z obdobjem zbirateljstva.

Drži. Ne drži.

Muzej na prostem je drugotno urejen razstavni prostor v okolju.

Drži. Ne drži.

Muzeologija muzejske predmete obravnava kot sredstva za posredovanje znanja.

Drži. Ne drži.
5.

Kustosi in muzejski pedagogi pripravljajo tudi začasne razstave. Nekatere so daljše in odmevnejše od drugih. Tudi ti se preizkusi v oblikovanju razstave. Izberi svojega najljubšega umetnika in nekaj njegovih najbolj znanih del ter ga predstavi z domiselno razstavo. V zapiske nariši ideje za postavitev, znak, naslov ali slogan, s katerimi bi na to razstavo privabil čim več obiskovalcev. Ideje predstavi sošolcem.

6.

Elemente razporedi na pripadajoča mesta.


<NAZAJ
>NAPREJ234/237