Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NALOGE

1.

Strokovne izraze in njihovo razlago poveži v pare.

Muzeologija
Veda o muzejih, ki se ukvarja z urejanjem in vzdrževanjem muzejskih zbirk.
Kustos
Upravnik muzeja, razstavnega prostora in znanstveni delavec v muzejski ustanovi.
Likovna kritika
Besedilo, s katerim analiziramo ali vrednotimo likovno umetnost.
Kulturna dediščina
Viri in dokazi človeške zgodovine. Odraz vrednot, identitete, znanja, verskih prepričanj in drugih tradicij človeške preteklosti.
Spomeniško varstvo
Veda, ki se ukvarja z varovanjem in obnavljanjem spomeniških območij in spomenikov različnih vrst.
Muzeografija
Veda, ki se ukvarja s praktičnimi napotki o zbiranju, hranjenju, preučevanju in razstavljanju predmetov.
Restavriranje
Prenoviti v prejšnje stanje, obnoviti.
Število napačnih: 0
2.

Katere muzeje in galerije v Sloveniji si že obiskal? Kaj ti je ob ogledu muzeja ali galerije ostalo v spominu? Se spomniš katerega izmed pomembnih likovnih del, ki si si jih ogledal? Izkušnjo deli s sošolci.

3.

Obišči muzej ali galerijo v svojem kraju. Izberi in predstavi svoje najljubše likovno delo. Delo ikonografsko in ikonološko analiziraj. Primer: Narodna galerija, Ivana Kobilca, Poletje.


Ivana Kobilca, 1889–1900, Poletje

<NAZAJ
>NAPREJ233/237