Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

VRSTE KIPARSKIH DEL

Prostostoječe ali oble plastike so kipi, ki jih lahko obhodimo, si jih ogledamo z različnih položajev. Lahko so polni, votli (izvotljeni), skeletni (imajo vidno ogrodje) in montažni (iz različnih materialov ali odrabljenih izdelkov).
Reliefi so vmesni člen med sliko in kipom, saj so vezani na podlago (ozadje), iz katere se bočijo podobe figur kot visoki ter nizki relief ali vdirajo vanjo kot poglobljeni relief.
Arhitekturne plastike krasijo pročelja ali pomembne dele stavb ter njihovo notranjost.
Multipli so bili sprva odlitki istega kipa, namenjeni množični prodaji. V sodobni umetnosti služijo kiparju pri izdelavi prostorskih instalacij, kjer se prostor in kipi združijo v homogeno celoto.
Na podoben način (pre)oblikujejo prostor instalacije land art.
Posebno vrsto plastik v sodobni umetnosti predstavljajo nematerialni, oziroma t. i. virtualni kipi, ki so vidni samo kot digitalne animacije na računalnikih ali kot hologramske (svetlobne) projekcije v prostoru.
Pri body art-u  je umetnikovo telo obenem tudi kiparski objekt – izdelek. Umetniki svoje telo barvajo, poškodujejo, preizkušajo, spreminjajo z vsadki.

Kipe po velikosti delimo na malo ter na monumentalno plastiko, po vrsti upodobitve pa na figuralno in nefiguralno plastiko.

Poveži izraze s slikovnimi primeri.


<NAZAJ
>NAPREJ70/237