Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

POVZETEK

Kip ali plastika je uresničitev kiparjeve ideje v določenem materialu (snovi), z obdajajočim prostorom pa tvori končno celoto – formo.

Kipar je vsebinski in oblikovni avtor kipa. Lahko ga izdela za določenega naročnika ali iz svojega notranjega vzgiba.
Z vidika izvedbe delimo kiparska dela na:
1.    kipe, ki jih kipar v celoti izdela sam, od skice do končne postavitve;
2.    kipe, ki jih kipar obdela samo do določene izvedbene faze (skice, model v glini…);
3.    kipe, za katere kipar pripravi samo kalup.

Kipi so statični objekti, ki jih lahko opazujemo z različnih točk gledanja. Pri gibljivih kipih se z gibanjem spreminjata tako oblika kot njegova kompozicija. Narejeni so lahko iz tradicionalnih (kamen, les, glina, kovina) ali sodobnih materialov (plastika, karton, beton itd.).


Izrazni učinek kipa na gledalca je povezan z vsebino, ki jo kip predstavlja, njegovo obliko, izborom materialov, v katerih je uresničen, ter z načinom postavitve v prostor.
Družbena vloga kiparstva je bila najprej obredna, pozneje pa reprezentativna  v arhitekturni plastiki in zgodovinskih obeležjih. V sodobni umetnosti pa vključuje še družbeno kritiko, izzivanje.
Pri načrtovanju plastičnih izdelkov je postal računalnik novo kiparsko orodje. Z njim lažje načrtujemo in pripravljamo 3D-modele objektov, ki nam jih obdelajo robotizirani stroji (CNC, Computer numerical control) ali »natisnejo« 3D-tiskalniki. Nekateri izmed teh modelov ostanejo v digitalni obliki  in jih je možno videti samo kot prostorske simulacije na zaslonu …

{RAZMISLI; Zakaj so izdelki, ki jih za kiparja naredijo stroji, še vedno umetniški?}

<NAZAJ
>NAPREJ76/237