Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Elementi električnega kroga

Baterija

Vsaka baterija ima dva priključka. En priključek je označen z znakom - (negativen priključek), drugi pa z znakom + (pozitiven priključek). Med njima je napetost. Baterija predstavlja vir električnega toka.

 

Viri električnega toka

Žarnica

Vsaka žarnica ima dva priključka, ki sta preko žice ali vodnika povezana z virom električnega toka. Žarnica je porabnik. V njej poteka pretvorba električne energije v toploto in svetlobo. 

    
 

Vse žice in kabli so sestavljeni iz bakra, ki je v plastičnem ali gumijastem ovoju.

Čemu ima žica plastičen ovoj?

Porabniki delujejo, ko skozi njih teče električni tok.

<NAZAJ
>NAPREJ174/291