Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

Izdelaj električni krog, kot je prikazano na sliki. Kaj se zgodi, ko s stikalom skleneš električni krog?

Zakaj v zgornji nalogi ves čas sveti ena žarnica, ob pritisku na stikalo pa posvetita obe?

8.

Ozri se okoli sebe in poišči 5 predmetov, ki so izdelani iz snovi, ki prevajajo električni tok. Poišči še predmete, ki ne prevajajo električnega toka. Zapiši jih v zvezek.

9.

Preberite spodnji odstavek in dopolnite manjkajoče besede.

Kadar je električni krog sklenjen , skozenj teče električni tok. Električni krog je sestavljen iz porabnikov, vodnikov in vira. Vsak porabnik in vsak vir ima po dva priključka. Električni krog je sklenjen, kadar je vsak priključek vira povezan s po enim priključkom porabnika. Električni krog lahko prekine stikalo.

Električni prevodniki so snovi, skozi katere teče električni tok. Električni izolatorji so snovi, skozi katere električni tok ne teče. 

10.

Vstavi

<NAZAJ
>NAPREJ180/291