Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
8.

Zelena dejstva, ki se bodo pojavljala nad škatlama, potegni z miško v levo škatlo, če so dobra, ali v desno, če so slaba. Naloga zahteva ocenjevanje dobrih in slabih vplivov tektonskih jarkov v Visoki ekvatorialni Afriki.9.

Kaj prikazuje slika?

Slika prikazuje {suženjstvo;sužnje;sužnja} .
10.

Pravilno označi eno od sosednjih besed v sivih okvirčkih tako, da bodo stavki dobili pravilen smisel.

Življenje na vasi / mestu je zaradi težkih življenjskih pogojev skromno. Ljudje živijo iz rok v usta, kar pomeni, da kar pridelajo / dobijo, takoj uporabijo. Preživljajo se s tistim, kar jim ponuja narava. Skromen ulov prodajo na improvizirani tržnici / trgovini. Življenja ne načrtujejo vnaprej. Živijo v preprostih hišah / blokih, v vaških skupnostih, v tesnem medsebojnem sodelovanju. Otroci so razkošno / pomanjkljivo oblečeni in redko kdo ima priložnost hoditi v šolo.

11.

Pravilno vstavi slike v ustrezne kvadratke tako, da bo rešitev smiselna.

(Slike od leve proti desni predstavljajo: pobiranje, praženje, prebiranje, sušenje, pakiranje.)

<NAZAJ
>NAPREJ35/177