Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kanadsko gospodarstvo

Kanada je pretežno poraščena z gozdom. Gosto je poseljen le jugovzhodni del ob meji z ZDA. S sosednjo državo je tudi močno gospodarsko povezana.

Kanadsko gospodarstvo temelji na izkoriščanju lesa, nafte in rud. Bogato zalogo lesa izkoriščajo za proizvodnjo lesnih izdelkov in papirja. Na teh panogah temelji izvoz.

Kanadski ščit je zgrajen iz najstarejših kamnin in vsebuje veliko rudnega bogastva. V bližini Velikih jezer so nahajališča urana, bakra, železa, svinca, cinka, niklja in srebra. Na severozahodu, ob Skalnem gorovju, črpajo nafto in zemeljski plin. V Kanadi proizvedejo veliko aluminija, osnovne surovine za gradnjo letal. Zaradi vpliva ZDA se tudi v Kanadi razvijata elektronska in računalniška industrija.

Zahodno od Velikih jezer se tudi v Kanado nadaljuje veliko Osrednje nižavje. Zaradi podnebnih dejavnikov, predvsem nekoliko nižjih temperatur, v teh območjih gojijo žita, ki ne zahtevajo toplega podnebja: pšenico, oves in ječmen.

Kanada ima dva uradna jezika: angleščino in francoščino. Slednja je uradni jezik province Quebec na vzhodu države. Provinca New Brunswick in Ottawa, glavno mesto, sta dvojezični. Razlogi za dvojezičnost so v kanadski zgodovini. Po Kolumbovem odkritju Amerike sta Velika Britanija in Francija tekmovali za prevlado na ozemlju Severne Amerike. Britanci so bili v spopadih uspešnejši, prevzeli so Kanado, Francozom pa dovolili uporabo jezika, katoliške vere in francoskih zakonov. V provinci Quebec so še danes trenja med angleško in francosko govorečim prebivalstvom.

Poglej zemljevid in odgovori na vprašanja.

V katerem delu Kanade so večja industrijska območja?
Katera industrija prevladuje na zahodu Kanade? Zakaj?

Razporeditev industrije v Severni Ameriki

V Kanadi vodotoke izkoriščajo za energijo, ob Velikih jezerih so jedrske elektrarne. Število elektrarn državi omogoča, da je izvoznica električne energije.

V Atlantskem oceanu, tik pred obalo Nove Fundlandije, so zaradi mešanja hladnega Labradorskega in toplega Zalivskega toka obsežna ribolovna območja. Prevelik ulov v preteklosti je zmanjšal število rib. Kanada je z zakonom omejila ulov. Na osnovi ribištva se je v vzhodnem delu Kanade razvila živilskopredelovalna industrija.

<NAZAJ
>NAPREJ106/177