Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

ZDA imajo ugodne naravne in družbene danosti za gospodarski razvoj. V Apalačih in okolici Velikih jezer so bogata nahajališča rud in energijskih virov, v Osrednjem nižavju rodovitna zemlja za kmetijstvo, številni gozdovi in velike zaloge pitne vode. Že od nastanka ZDA je bila država vezana na Evropo. V stoletjih so se med njima utrdile pomorske poti, priseljenci iz Evrope so v Ameriko prihajali s hotenjem in željo po uspehu.
Danes so ZDA poindustrijska družba, saj so svojo industrijo in delavce preusmerile iz stare v industrijo visoke tehnologije. Odprla so se delovna mesta, ki zahtevajo izobražene delavce. Staro industrijo, ki je močno obremenjevala okolje, so preselili v druge države; tja, kjer so ohlapnejši okoljski zakoni in cenejša delovna sila.

Preberi spodnji odstavek in vpiši manjkajoče besede.

V Angloameriki sta državi, {Kanada;ZDA} in {ZDA;Kanada} .

Obe državi sta svetovni gospodarski velesili.

ZDA so postale poindustrijska družba, kar pomeni, da zastarelo tehnologijo in industrijo preoblikujejo v {sodobno;najnovejšo;moderno} industrijo visoke tehnologije.

 

Kanada je bogata s surovinami, lesom, nafto , železovo rudo. Tudi v Kanadi je industrija tehnološko visoko razvita.

Pridelovanje in izvoz hrane je vir državnega dohodka.

Tudi Kanada je ena izmed gospodarsko najrazvitejših držav sveta. Njeno gospodarstvo temelji na lesu, nafti in rudah. Je  pomembna svetovna izvoznica hrane.

Gozdovi pokrivajo skoraj polovico Kanade. Največ lesa posekajo na jugu države, les pa uporabijo v lesni industriji in za proizvodnjo papirja. Z rudami bogati Kanadski ščit je temelj kanadske industrije. Med drugimi so tam tudi nahajališča boksita, ki ga predelajo v aluminij. Zato se v Kanadi uspešno razvija tudi letalska industrija.

Razmisli, od kod izvira gospodarska moč ZDA in Kanade. Delni odgovor se skriva v spodnjih slikah.

<NAZAJ
>NAPREJ108/177