Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
9.

Pravilno razvrsti povedi glede na dogajanje na Zemlji - od najstarejšega do danes.

Postavi jih v pravilni vrstni red tako, da pred stavke zapišeš številke, ki predstavljajo pravilni vrstni red.

  • Danes površje oblikujejo zunanji preoblikovalni procesi.
  • V predkambriju se začne strjevanje zemeljske skorje.
  • Ledeniškemu preoblikovanju sledi rečno preoblikovanje površja.
  • V času mezozoika nastanejo debele sedimentne plasti apnenca.
  • Na začetku terciarja nastanejo Alpe in Dinarsko gorstvo.
  • Najstarejše kamnine v Sloveniji so na Jezerskem, Kozjaku in Pohorju.
  • V začetku kvartarja sta nastali Celjska in Ljubljanska udorina.
10.

Preberi trditve in jih ustrezno razvrsti v spodnji polji.<NAZAJ
>NAPREJ26/241