Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Tektonika

Najstarejše obdobje zemeljske zgodovine se začne s strjevanjem zemeljske skorje. V tem obdobju so nastale prve kamnine, ki so se do danes močno spremenile. V Sloveniji ni bilo najdenih predkambrijskih kamnin.
Najstarejše, s fosili dokazane kamnine v Sloveniji, so iz paleozoika na Jezerskem (Virnikov Grintavec, Stegovnik), Kozjaku in Pohorju.
V času mezozoika nastanejo ogromne udorine, ki jih zalije morje Tetis. V njem nastanejo debele sedimentne plasti ostankov trdnih delov organizmov - apnenca.
Na začetku terciarja (kenozoik) prihaja do podrivanja Afriške litosferske plošče pod Evrazijsko, kar povzroči gubanje in narivanje. Morje Tetis se umakne in večji del Slovenije je kopno. Nastanejo Alpe in Dinarsko gorstvo. Na robovih dvignjenega območja v plitvem morju (Panonsko in Jadransko morje) nastajata lapor in peščenjak. 

Ob dolgih prelomih v začetku kvartarja (kenozoik) nastaneta Celjska in Ljubljanska udorina, ki ju kasneje s peskom in prodom zapolnijo reke. Ozračje se ohladi in ledeniki prekrijejo površje. Ledeniškemu preoblikovanju sledi rečno preoblikovanje površja (terciarne gorice). Danes površje opazno oblikujejo predvsem zunanji preoblikovalni procesi.

Katere sile preoblikujejo zemeljsko površje danes?

<NAZAJ
>NAPREJ21/241