Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Oblika zemeljskega površja je posledica dolgega delovanja različnih procesov; tako v geološki preteklosti kot v današnjem času. Površje nenehno oblikujejo notranji in zunanji preoblikovalni procesi. Notranji procesi površje dvigujejo. Zaradi tektonskih premikov, ognjenikov in potresov nastajajo gorovja in hribovja. Zunanji procesi površje znižujejo. Zunanja procesa sta preperevanje in erozija. V zadnjem času preoblikuje površje tudi človek.

Slike v albumu prikazujejo značilne kamnine in fosile, ki jih najdemo tudi v Sloveniji.

Najstarejše kamnine so v Karavankah, na Kozjaku in Pohorju. To so metamorfne in magmatske kamnine iz paleozoika. Največ kamnin je mezozojske starosti - apnenci in dolomiti v Alpah in v Dinarskokraških pokrajinah. Laporji in peščenjaki kenozojske starosti so v Obpanonskih pokrajinah ter v flišnih delih Obsredozemskih pokrajin. Najmlajše kamnine so kvartarni rečni nanosi (prod, pesek in glina) v dolinah in kotlinah.

Najstarejše s fosili dokazane kamnine so v Sloveniji apnenci na Jezerskem.

Ali drži trditev, da so z belo barvo na zemljevidu označene najmlajše usedline?

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ23/241