Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Dopolni besedilo.

Predornine in globočnine so magmatske kamnine.
Sedimentne kamnine lahko vsebujejo odtise fosilov.
Pri visokih temperaturah in tlakih iz {sedimentnih;magmatskih} in {magmatskih;sedimentnih} kamnin nastane metamorfna kamnina.
2.

Katera ugotovitev je pravilna za predornino?

3.

Katera ugotovitev je pravilna za globočnino?

4.

Katera ugotovitev je pravilna za kamninski krog?

5.

V poved vstavi manjkajočo besedo.

Kamnine se spreminjajo v dolgih geoloških obdobjih.
6.

Z manjkajočo besedo dopolni poved.

V Sloveniji so najpogostejše sedimentne kamnine. {Magmatske;Metamorfne} in {metamorfne;magmatske} kamnine najdemo na Pohorju.

Fliš sestavljata {lapor;peščenjak} in {peščenjak;lapor} . Najdemo ga v Obsredozemskih pokrajinah.

Apnenec uvrščamo med sedimentne kamnine.

7.

Označi pravilne možnosti.

Kamnine vplivajo na:

<NAZAJ
>NAPREJ24/241