Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vrste kamnin

Geologi kamnine razvrstijo v skupine glede na to, kako so nastale. Ozemlje Slovenije je iz magmatskih, sedimentnih in metamorfnih kamnin. Prevladujejo sedimentne kamnine ali usedline, ki prekrivajo kar 93 % površja. Metamorfne ali preoblikovane kamnine prekrivajo 4 %, magmatske kamnine pa 3 % površja Slovenije.

Magmatske kamnine nastanejo na dva načina. Če se magma strdi v notranjosti zemeljske skorje, nastanejo globočnine. V svetu najbolj razširjena kamnina, ki je nastala na ta način, je granit. Če magma prodre na površje, jo imenujemo lava. Kamnine, nastale iz ohlajene lave, imenujemo predornine. Med predornine spada kamnina bazalt.

Razmisli, ali so v tvojem domačem kraju tudi magmatske kamnine?

Potovanje in spreminjanje kamninPri preperevanju se kamnine drobijo v manjše delce. Dolgotrajni procesi in velik tlak stisnejo usedle delce v trdno celoto. V gorah te delce prenašajo potoki v reke, te pa v obliki proda in peska v jezera in morja. Na bregovih in na dnu rek, jezer in morij se delci usedajo in nalagajo v plasteh. Sedimentne kamnine nastanejo tako, da se usedline povežejo v nove kamnine. Vezivo je lahko glina. S sprijetjem proda nastane konglomerat, s sprijetjem peska peščenjak, s sprijetjem gline glinovec, tuf pa nastane iz vulkanskega prahu.

V Sloveniji je najbolj pogosta sedimentna kamnina apnenec. Z usedanjem v morju nastane tudi fliš. V Sloveniji je fliš sestavljen predvsem iz plasti laporja in peščenjaka. Fliš je značilen za Obsredozemske pokrajine. Najbolje pa se plasti fliša  razkrijejo ob strmi morski obali, ki se imenuje klif. Klifi ob slovenski obali so zgrajeni predvsem iz plasti laporja in peščenjaka.

Zaradi premikov celinskih in oceanskih plošč se starejše kamnine pogrezajo v notranjost Zemlje. Kamnine so izpostavljene visokim temperaturam in tlakom. Nekatere kamnine se pri tem delno ali v celoti stalijo. Pri spremenjenih pogojih nastanejo nove. Iz magmatskih in sedimentnih kamnin nastanejo metamorfne ali preoblikovane kamnine. Iz apnencev v Zemljini globini nastanejo marmorji.

<NAZAJ
>NAPREJ19/241