Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Družbeni pogoji za razvoj kmetijstva

Podoba današnjega kmetijstva je posledica zgodovinskega razvoja.

 

Še pred prvo svetovno vojno je bilo kmetijstvo glavna gospodarska dejavnost Slovencev. Po vojni se je razmahnila industrija. Kmetijstvo se mehanizira, potreba po delovni sili na kmetijah se zmanjša. Kmetje se zaposlujejo v tovarnah, kmetovanje postane dopolnilna dejavnost. Delež prebivalstva, ki se preživlja s kmetijstvom, je v prvem desetletju 21. stoletja manjši od 8 %. Povprečna starost lastnikov kmetij je zelo visoka, izobrazba nizka.

Slovenske kmetije so nekonkurenčne zaradi majhnosti, saj je povprečna kmetija velika 6 ha. Za dobičkonosno kmetovanje bi morala imeti najmanj 10 ha ali kmetovati na vrtnarski način. Drugi problem je prostorska razdrobljenost in razpršenost zemljišč oz. parcel. To je posledica zakona, ki je dovoljeval delitev posesti med dediče.

Prihodek od kmetovanja zmanjšujejo trgovinske verige, ki prodajajo afriški krompir, azijski česen, južnoevropsko zelenjavo.

Povpraševanje po doma pridelani hrani se je zmanjšalo. Če želi biti slovenski kmet cenovno konkurenčen, mora prodajati ceneje od proizvodnih stroškov in ne dobi denarja za razvoj kmetije.

 
 

Oglej si grafa na levi strani in s številkami odgovori na vprašanja.

Za približno koliko se je povečala velikost zemljišč med leti 1997 in 2010?
Za nekaj več kot 1 ha.

Kako velika so zemljišča leta 2010? 6 ha.

Koliko ljudi se je ukvarjalo s kmetijstvom leta 2000? Približno {85000;85.000} .

Kako se je spreminjala velikost zemljišč in število ljudi, ki kmetujejo? Kakšen je tvoj sklep oziroma ugotovitev?

 Raba tal danes  Raba tal pred 150 leti

<NAZAJ
>NAPREJ89/241