Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Kateri naravni dejavniki vplivajo na kmetijstvo?

2.

Opiši intenzivno kmetijstvo.

Preberi spodnji odstavek in vpiši manjkajoče besede.

Z uporabo umetnih gnojil se je razširilo {intenzivno;rahlo;šibko} kmetijstvo.
Škropljenje s kemikalijami je rastlinam zagotovilo {hitrejšo;počasnejšo} rast in uničevanje {škodljivcev;nepridipravov;arogantnežev;politikov;superherojev} ,
s tem pa {večji;manjši} pridelek in {večji;manjši} prihodek.
Danes vemo, da pretirana raba pesticidov povzroča zastrupljanje {podtalnice;nadtalnice;subtalnice} ,
zmanjšuje {rodnost;nerodnost;avtonomnost} prsti in {izginjanje;prihajanje} biotske pestrosti.
3.

Katera vrsta kmetijstva je najbolj prijazna do okolja?

Odgovor: Ekološko kmetijstvo
4.

Katera vrsta kmetijstva da največ pridelka?

Odgovor: Intenzivno kmetijstvo
5.

S katerimi težavami se sooča kmetijstvo v Sloveniji?

Spodnje stavke prenesi v ustrezno polje.

TEŽAVE KMETIJSTVA
PREDNOSTI KMETIJSTVA
NI POVEZANO S KMETIJSTVOM
Malo ravninskih površin
Lokalno pridelana hrana
Razdrobljenost kmetijskih zemljišč
Izbirčni učenci
Izdelki mlečne živinoreje
Vremenske ujme
Bolezni rastlin
Brezplačne malice
Konkurenca iz tujine
Povečanje stopnje samooskrbe
Možnosti eko kmetovanja
Nizka izobrazba kmetov
Velika brezposelnost
<NAZAJ
>NAPREJ94/241