Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Kmetijstvo zagotavlja oskrbo prebivalstva s prehrano in ohranja kulturno pokrajino. Še pred prvo svetovno vojno je bilo kmetijstvo glavna gospodarska dejavnost Slovencev. Zaradi vse manjšega prihodka iz kmetijstva se je v preteklosti veliko prebivalcev zaposlilo v industriji in se preselilo v mesta.
Tudi podeželje se spreminja. Obdelovalne površine se zaraščajo, prevladujoča kmetijska dejavnost izginja.

Slovenija ima omejene naravne in družbene pogoje za intenzivno kmetijstvo. Poljedelstvo je omejeno na ravninski svet ob večjih rekah, ki ga je v Sloveniji malo. Največ pridelamo pšenice, krompirja in koruze za krmo. Živinoreja je bila nekdaj dejavnost v hribovitem svetu, danes pa je večina velikih živinorejskih obratov v nižini, kjer je večja možnost za pridelavo krmnih rastlin. Kmetijska zemljišča v hribovitem in kraškem svetu imajo manj ugodne naravne razmere.
V gričevnatem svetu Obpanonskih in Obsredozemskih pokrajin se ukvarjajo z vinogradništvom in sadjarstvom. V Obsredozemskih pokrajinah se zaradi ugodnega podnebja ukvarjajo tudi z gojenjem zgodnje zelenjave in cvetja.

Nekoč razširjeno intenzivno kmetijstvo zamenjujeta specializirano in sonaravno kmetovanje. Velik poudarek je na lokalno pridelani hrani.

Velik del kmetijskih površin zavzema gozd. Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi. Pretežni del gozdov sestavljata bukev in jelka.

Recept za domači kruh

Poskusi narediti doma.

V spodnja okenca zapiši, kaj od pridelkov, ki jih vidiš na slikah, pridelate ali izdelate doma.

  • {kruh;slive;olje;jabolka;suho_sadje}
  • {slive;kruh;olje;jabolka;suho_sadje}  
  • {olje;kruh;slive;jabolka;suho_sadje}  
  • {suho_sadje;kruh;slive;jabolka;olje}
<NAZAJ
>NAPREJ93/241